• موزه موسیقی

  موزه موسیقی

 • سازهای سنتی

  سازهای سنتی

 • ساز

  ساز

 • 1
 • 2
 • 3

رباب از خانواده سازهای زهی-مضرابی ست که یکی از قدیمی ترین سازهای نواحی ایران است که با تغییراتی وارد گروه های موسیقی ملی ایران شده است و صذای بم گروه را تامین می کند. کاسه طنینی این ساز شامل دو قسمت کاسه و سینه است. کاسه، توخالی و بزرگتر است و بر دهانه آن پوست کشیده می شود. خرک این ساز روی پوست قرار می گیرد. سینه، جعبه ایست توخالی و تقریبا مثلثی شکل به طول تقریبی کاسه. دسته رباب کوتاه و ادامه چوب سینه است. چهاردستان که از جنس زه و یا نایلون است برروی دسته بسته می شود. در بالای دسته سرپنجه و محل گوشی های ساز است. این ساز به وسیله مضراب نواخته می شود. مضراب این ساز از شاهپر پرندگان و یا از جنس نایلون نرم تهیه می شود. 

 

 

ساز شناسی

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

معرفی بخش های موزه

گالری عکس و فیلم