• موزه موسیقی
 • سازهای سنتی
 • ساز
 • 1
 • 2
 • 3

بازدید استاد شهرداد روحانی، از موزه موسیقی اصفهان

در تاریخ1396/02/04

photo 2017 04 25 11 58 38                                            photo 2017 04 25 11 58 08

 • نشانی: اصفهان- خیابان توحید میانی- خیابان شهید قندی (مهرداد)- پلاک 74 

   Address: No. 74, Mehrdad (Shahid Ghandi) St.,Tohid St, Isfahan, Iran 

  بازدید: همه روزه از 9 صبح تا 9 شب به جز روزهای تعطیلی موزه

  Opening hours: Every day from 9 a.m. to 9 p.m. except IMM closing days

 • 1