• موزه موسیقی
  • سازهای سنتی
  • ساز
  • 1
  • 2
  • 3

بازدید استاد شهرداد روحانی، از موزه موسیقی اصفهان

در تاریخ1396/02/04

photo 2017 04 25 11 58 38                                            photo 2017 04 25 11 58 08

  • نشانی: اصفهان- خیابان توحید میانی- خیابان شهید قندی (مهرداد)- پلاک74

    Address: No.74, Mehrdad St.(Shahid Ghandi),Tohid St, Isfahan, Iran

  • 1