• موزه موسیقی
 • سازهای سنتی
 • ساز
 • 1
 • 2
 • 3

سالن جداگانه‌ای به نمایش سازهای محلی ایرانی از مناطق مختلف کشور اختصاص دارد. راهنمایان ما درباره موسیقی محلی ایران و سازهای مربوط به هر منطقه توضیح داده و شما می‌توانید با کمک امکانات صوتی و تصویری موزه به موسیقی محلی مناطق مختلف کشور گوش دهید.

 • نشانی: اصفهان- خیابان توحید میانی- خیابان شهید قندی (مهرداد)- پلاک 74 

   Address: No. 74, Mehrdad (Shahid Ghandi) St.,Tohid St, Isfahan, Iran 

  بازدید: همه روزه از 9 صبح تا 9 شب به جز روزهای تعطیلی موزه

  Opening hours: Every day from 9 a.m. to 9 p.m. except IMM closing days

 • 1