• موزه موسیقی
 • سازهای سنتی
 • ساز
 • 1
 • 2
 • 3

در سالن سازهای ملی، سازهایی که در جغرافیای ایران گسترش یافته و در تمامی مناطق مورد استفاده قرار می‌گیرند، معرفی و به نمایش گذاشته شده‌اند. شما می‌توانید با این سازها و انواع آن‌ها آشنا شده و با کمک امکانات صوتی وتصویری به صدای آن‌ها گوش دهید.

 • نشانی: اصفهان- خیابان توحید میانی- خیابان شهید قندی (مهرداد)- پلاک 74 

   Address: No. 74, Mehrdad (Shahid Ghandi) St.,Tohid St, Isfahan, Iran 

  بازدید: همه روزه از 9 صبح تا 9 شب به جز روزهای تعطیلی موزه

  Opening hours: Every day from 9 a.m. to 9 p.m. except IMM closing days

 • 1