• موزه موسیقی
 • سازهای سنتی
 • ساز
 • 1
 • 2
 • 3

موزه موسیقی اصفهان در آذر ماه 1394 فعالیت خود را آغاز نمود

 • موزه

  header-img
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • نشانی: اصفهان- خیابان توحید میانی- خیابان شهید قندی (مهرداد)- پلاک74

  Address: No.74, Mehrdad St.(Shahid Ghandi),Tohid St, Isfahan, Iran

 • 1