• موزه موسیقی
 • سازهای سنتی
 • ساز
 • 1
 • 2
 • 3

سه تار

سه تار از سازهای زهی مضرابی (زخمه ای) است که در ساختمان آن از چوب ، فلز ، زه استفاده شده...

کمانچه

کمانچه از سازهای زهی آرشه­ای ست که در ساختمان ساز از چوب ، پوست ، فلز استفاده شده است....

بربط

بربط که در زبان عربی عود نامیده می شود از خانواده سازهای زهی مضرابی ست که در ساختمان آن...

سنتور

سنتور سازی است به شکل ذوزنقه متساوی الساقین و از ساز­های زهی مضرابی که در ساختمان آن چوب...
 • نشانی: اصفهان- خیابان توحید میانی- خیابان شهید قندی (مهرداد)- پلاک 74

  Address: No. 74, Mehrdad (Shahid Ghandi) St.,Tohid St, Isfahan, Iran

   

  بازدید: همه روزه از 9 صبح تا 9 شب به جز روزهای تعطیلی موزه

  Opening hours: Every day from 9 a.m. to 9 p.m. except IMM closing days

 • 1