• موزه موسیقی
 • سازهای سنتی
 • ساز
 • 1
 • 2
 • 3

قِیچَک یا قیژک یکی از سازهای زهی در موسیقی ایرانی است که مانند کمانچه با آرشه نواخته می‌شود. ساز قیچک اساساً محلی است و بیشترین رواج را در نواحی جنوب شرقی ایران و خصوصا استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان دارد. در شمال افغانستان نیز قیچک در موسیقی سنتی رواج وسیعی دارد.
قیچک در دوران باستان از جمجمه اسب ساخته می‌شد که شکل کنونی آن به این علت است. همراه با هر کاروان بزرگ، یک نوازنده قیچک به نوازندگی می‌پرداخت تا مسافران توان بیشتری برای طی راه داشته باشند. به همین دلیل قیچک گستردگی زیادی پیدا کرد و نمونه‌های مختلف آن را می‌توان از شرق تا غرب مشاهده کرد.

Gheychak 1
جنس کاسه طنینی قیچک از چوب گردو یا توت بوده و سیم‌های آن فلزی هستند. این ساز دارای قدمت بسیار زیادی است و در موسیقی نواحی ایران کاربرد فراوانی داشته و دارد. این ساز از نظر نوازندگی شبیه به ویولن‌سل است و حتی در نوع بزرگ‌تر آن که به قیچک بم معروف است، از آرشه ویولن‌سل استفاده می‌شود.

Gheychak Badiei

استاد رحمت الله بدیعی

 

 • نشانی: اصفهان- خیابان توحید میانی- خیابان شهید قندی (مهرداد)- پلاک 74 

   Address: No. 74, Mehrdad (Shahid Ghandi) St.,Tohid St, Isfahan, Iran 

  بازدید: همه روزه از 9 صبح تا 9 شب به جز روزهای تعطیلی موزه

  Opening hours: Every day from 9 a.m. to 9 p.m. except IMM closing days

 • 1