• موزه موسیقی
 • سازهای سنتی
 • ساز
 • 1
 • 2
 • 3

سنتور

سنتور سازی است به شکل ذوزنقه متساوی‌الساقین و از سازهای زهی مضرابی که در ساختمان آن چوب...

کمانچه

کمانچه از سازهای زهی آرشه‌ای است که در ساختمان آن از چوب، پوست و فلز استفاده شده است....

تمبک

تمبک (تنبک، دمبک، دندونک و ضَرب) یکی از سازهای کوبه‌ای ایرانی است. این ساز پوستی، از نظر...
 • نشانی: اصفهان- خیابان توحید میانی- خیابان شهید قندی (مهرداد)- پلاک 74 

   Address: No. 74, Mehrdad (Shahid Ghandi) St.,Tohid St, Isfahan, Iran 

  بازدید: همه روزه از 9 صبح تا 9 شب به جز روزهای تعطیلی موزه

  Opening hours: Every day from 9 a.m. to 9 p.m. except IMM closing days

 • 1